1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Методика (порядок) обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

 СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 116 від 26.10.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 грудня 1995 р.
за N 478/1014
Затверджено
наказом Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки
України
від 26 жовтня 1995 року N 116
( z0477-95 )

Положення
про порядок обчислення розміру відшкодування та
сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення
із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002
Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища
N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 липня 1995 року N 484 ( 484-95-п ) "Про
затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків,
заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших
плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України"
та нормативних актів: - Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ); - Водного кодексу України ( 213/95-ВР ), введеного в дію
Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року
N 214/95-ВР; - Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ),
введеного в дію Постановою Верховної Ради України від 9 грудня
1994 року ( 277/94-ВР ); - Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню із суден
1973 року ( 896_009 ) з поправками 1978 року (MARPOL 73/78)
(надалі Конвенції); - Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року
N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"; - Положення про Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02.11.2006 N 1524 ( 1524-2006-п ); { Абзац сьомий
пункту 1.1 глави 1 в редакції Наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 } - Положення про Державну екологічну інспекцію, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 N 1520
( 1520-2001-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16.06.2004 N 770) ( 770-2004-п ); { Абзац восьмий пункту 1.1
глави 1 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 } - Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну
інспекцію, затвердженого наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 526
( z0038-07 ), зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за N 38/13305;
{ Пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 358
( z0715-09 ) від 06.07.2009 } - Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського
моря, затвердженого наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 527
( z0039-07 ), зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за N 39/13306;
{ Пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 358
( z0715-09 ) від 06.07.2009 } - Положення про Державну екологічну інспекцію з охорони
довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, затвердженого
наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 528 ( z0040-07 ),
зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за N 40/13307; { Пункт 1.1
глави 1 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 358
( z0715-09 ) від 06.07.2009 } - Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна
екологічна інспекція Азовського моря, Державна екологічна
інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря є спеціальними підрозділами Мінприроди; { Пункт 1.1 глави 1
доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 } - Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків,
заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону
та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України від 18 травня 1995 року N 37 ( z0162-95 )
та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 червня
1995 року N 162/698 (надалі - Методики); - Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля,
затвердженого наказом Мінекоресурсів України від 27.02.2002 N 88
( z0276-02 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.03.2002 за N 276/6564. { Абзац чотирнадцятий пункту 1.1 глави 1
в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }
1.2. Положення застосовується для обчислення розмірів
відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із
будь-яких суден, кораблів та інших плавучих засобів.
1.3. Факти скиду забруднюючих речовин встановлюються
державними інспекторами України з охорони навколишнього природного
середовища відповідних територій Державної екологічної інспекції
або спеціальних підрозділів Мінприроди, посадовими особами, інших
спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади в
галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і
їх органів на місцях та громадськими інспекторами з охорони
довкілля. { Абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінекоресурсів N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 358
( z0715-09 ) від 06.07.2009 } За фактом скиду на основі результатів державного та
громадського контролю, спеціальних досліджень та візуальних
спостережень складається протокол про порушення законодавства про
охорону навколишнього природного середовища України (надалі -
Протокол, додаток N 1 до цього Положення). Протокол підписується капітаном судна, іншого плавучого
засобу, командиром корабля (або особою, що виконує їх обов'язки),
судновласником, а їх підписи засвідчуються судновою печаткою
(печаткою корабля, іншого плавучого засобу). Відмова від підпису фіксується у Протоколі.

{ Абзац п'ятий пункту 1.3 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }

Бланки Протоколів є документами суворої звітності.
1.4. Розмір відшкодування збитків обчислюється Державною
екологічною інспекцією та/або спеціальними підрозділами Мінприроди
на основі Протоколу та інших матеріалів, що підтверджують факт
забруднення, не пізніше п'яти діб з дня виявлення забруднення -
для українських судновласників, і однієї доби - для іноземних. { Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }
1.5. Віднесення забруднюючих речовин до категорій токсичності
(категорії забруднювачів) (А, В, С, D) проводиться відповідно до
Конвенції (Правило 3 та Доповнення II додатку II Правил
запобігання забрудненню шкідливими рідкими речовинами, які
перевозяться наливом). 1.6. Обчислення розміру відшкодування збитків не проводиться
у випадках, якщо доведено, що забруднення сталося внаслідок дії
непереборних сил, воєнних дій і таке інше, відповідно до ст.305
Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ).
2. Розрахунок кількості скинутих у водне
середовище забруднюючих речовин
2.1. Кількість скинутих у водне середовище забруднюючих
речовин розраховується на підставі перевірки суднових документів з
урахуванням норм природного зменшення вантажу при перевезенні. 2.2. Кількість солей важких металів, органічних та завислих
речовин, пестицидів, детергентів, шкідливих речовин визначається
на підставі даних обстеження судна, корабля, іншого плавучого
засобу, їх вантажів, аналізу записів у суднових документах,
візуальних спостережень, а в окремих випадках - лабораторних
досліджень. У разі скиду цих забруднюючих речовин в суміші з водою їх
кількість визначається виходячи з концентрації та об'єму скинутої
суміші. 2.3. До нафти та нафтопродуктів, скинутих у водне середовище,
відноситься нафта у будь-якому вигляді, зокрема сира нафта, рідке
паливо, осади, що вміщують нафту, нафтові залишки та суміші, що
вміщують нафту, відповідно до визначення, встановленого у
Конвенції (Правило I та Доповнення I додатку I Правил запобігання
забрудненню нафтою). Кількість нафти та нафтопродуктів, скинутих у водне
середовище, визначається на основі обстеження судна, перевірки
записів у суднових чи машинних журналах та журналах реєстрації
заходів щодо запобігання забрудненню моря. При відсутності даних
про кількість скинутої нафти (нафтопродуктів) її маса визначається
за п.5.1.6. формулою (3) Методики, а кількість нафти, що потрапила
на сніжно-льодову поверхню, - інструментальним методом, згідно з
п.5.1.7. Методики. 2.4. До господарсько-фекальних стічних вод відносяться стоки
і інші відходи з усіх типів туалетів, піссуарів, унітазів, із
медичних приміщень і приміщень, в яких утримуються тварини,
відповідно до визначення, встановленого у Конвенції (підпункт 3
Правило I додатку IV Правил запобігання забрудненню стічними
водами із суден). Об'єм їх скидів визначається на підставі даних обстеження
судна, корабля, іншого плавучого засобу, аналітично-лабораторних
досліджень, аерофотозйомки та аналізу записів в суднових
документах, перевірки документів про здавання цих вод в портах та
за п.5.1.5. Методики. 2.5. До сміття, скинутого у водне середовище, відносяться всі
види продовольчих, побутових і експлуатаційних відходів (за
виключенням свіжої риби та її залишків), що утворюються в процесі
нормальної експлуатації судна, відповідно до визначення,
встановленого у Конвенції (Правило 1 додатку V Правил запобігання
забрудненню сміттям із суден). Визначення кількості скинутого сміття проводиться на основі
обстеження судна, корабля, іншого плавучого засобу, перевірки
суднових документів про здавання його в портах, візуального
спостереження або згідно з п.5.2.6. Методики. 2.6. Якщо шкода від забруднення спричинена витоками або
скидами забруднюючих речовин з кількох суден, кораблів, інших
плавучих засобів і неможливо визначити кількість стічних вод або
забруднюючих речовин, скинутих кожним з них, ця кількість ділиться
пропорційно водотоннажності з урахуванням обстеження вантажів та
забруднюючих речовин, які спричинили забруднення.
3. Обчислення розміру відшкодування
3.1. Обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних
внаслідок забруднення із суден, кораблів, інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод, проводиться в доларах
США на підставі кількості забруднюючих речовин, скинутих у водне
середовище, визначеної згідно з Розділом 2 цього Положення та
такс, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
3 липня 1995 року N 484 ( 484-95-п ) "Про затвердження такс для
обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України" (додаток N 2 до
цього Положення). 3.2. У разі одночасного скиду у водне середовище декількох
забруднюючих речовин загальний розмір відшкодування збитків
обчислюється як сума збитків від кожної забруднюючої речовини. 3.3. Після обчислення розміру відшкодування збитків
державними інспекторами України з охорони навколишнього природного
середовища відповідних територій Державної екологічної інспекції
або спеціальних підрозділів Мінприроди оформлюється Претензія
(додаток N 3 до цього Положення). { Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }

4. Порядок сплати збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та інших плавучих
засобів і об'єктів територіальних та внутрішніх
морських вод
4.1. Суми збитків сплачуються: - українськими судновласниками, судна яких плавають під
прапором України, - у валюті України за офіційним курсом
Національного банку України на день сплати; - іноземними судновласниками, а також українськими
судновласниками, судна яких працюють за фрахтом під прапором
іноземних країн, - у доларах США або еквіваленті цієї суми в іншій
вільно конвертованій валюті чи у валюті України за офіційним
валютним курсом Національного банку України на день сплати. 4.2. Іноземними судновласниками розрахунки проводяться в
безготівковій іноземній валюті через кореспондентські рахунки
уповноважених банків України (банків, які мають генеральні
ліцензії на здійснення валютних операцій). 4.3. Банківські реквізити (назва, адреса, номери рахунків)
куди повинна бути сплачена сума відшкодування збитків, надаються
судновласнику державними інспекторами України з охорони
навколишнього природного середовища відповідних територій
Державної екологічної інспекції або спеціальних підрозділів
Мінприроди, яка пред'являє претензійні документи. { Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }
4.4. У разі відмови від добровільного відшкодування збитків
Державна екологічна інспекція або спеціальний підрозділ Мінприроди
оформляє і передає до суду позови в установленому порядку для
стягнення їх сум. { Пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }
4.5. З метою запобігання затримки судна, корабля, іншого
плавучого засобу Державна екологічна інспекція або спеціальний
підрозділ Мінприроди вживають заходів до отримання гарантії про
сплату збитків. { Абзац перший пункту 4.5 глави 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 } Гарантією відшкодування збитків може бути тільки банківська
гарантія про сплату вказаної в претензійних документах суми
збитків від судновласника або агентської організації (морського
агента), що представляє інтереси судновласників, відповідно до
ст.117 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ).
( Пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002 ) 4.6. У випадку неподання фізичною чи юридичною особою
гарантії Державна екологічна інспекція або спеціальний підрозділ
Мінприроди вживають заходи до затримання судна, корабля, іншого
плавучого засобу; капітану порта, в якому знаходиться судно,
корабель або інший плавучий засіб, надсилається Припис (додаток N
4 до цього Положення) про його затримку і копія в Мінекоресурсів
України. { Пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }
4.7. Державна екологічна інспекція, спеціальний підрозділ
Мінприроди ведуть облік сум пред'явлених та сплачених претензій і
позовів та включають їх до звітів, форми і терміни яких
затверджують органи державної статистики. { Пункт 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 358
( z0715-09 ) від 06.07.2009 }
{ У додатках до Положення по всьому тексту слова українською та
англійською мовами "назва територіального природоохоронного
органу" та "name of the territorial environmental body",
"Начальник територіального природоохоронного органу" та "The
Head of the territorial environmental body", "Печатка
територіального природоохоронного органу" та "seal of the
territorial environmental body" замінено відповідно словами
українською та англійською мовами "Державна екологічна
інспекція або назва спеціального підрозділу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України" та
"State ecological inspection or name of the special
departments of Ministry of environmental protection of
Ukraine", "Начальник Державної екологічної інспекції або
спеціального підрозділу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України" та "The Head of the State
ecological inspection or of the special departments of
Ministry of environmental protection of Ukraine", "печатка
Державної екологічної інспекції або спеціального підрозділу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України" та "seal of the State ecological inspection or of
the special departments of Ministry of environmental
protection of Ukraine" відповідно згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }

Додаток N 1
до Положення про порядок обчислення
розміру відшкодування та сплати
збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та
інших плавучих засобів територіальних
і внутрішніх морських вод України
__________________________________________________________________
(назва міністерства, відомства, громадського природоохоронного __________________________________________________________________
формування /name of the ministry, department or public __________________________________________________________________
environmental organization) __________________________________________________________________
(Державна екологічна інспекція або назва спеціального підрозділу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України __________________________________________________________________
(громадського природоохоронного формування) та його реквізити
/State ecological __________________________________________________________________
inspection or name of the special departments of Ministry of __________________________________________________________________
environmental protection of Ukraine __________________________________________________________________
or public environmental organization and its properties)
Протокол/Protokol
За фактом порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища України
on the fact of violation of environmental
legislation of the Ukraine
"_____" ______________ 199 р./ Date Місце складання протоколу /place where the protokol is drawn up __________________________________________________________________
Ким складено протокол /who draw up the protokol __________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада інспектора /name, surname,
patronymic, post of the inspector)
Судно, корабель, інший плавучий засіб, на якому вчинено порушення
/Who made the violation __________________________________________________________________
(назва, місткість, судновласник, порт приписки /name of the ship, __________________________________________________________________
vessel or floating craft, its capacity, shipowner, port of __________________________________________________________________
registry) Відомості про капітана судна, іншого плавучого засобу, командира
корабля, на якому вчинено порушення /Data regarding Master of the
ship-polluter, owner of the floating craft __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, громадянство /name, surname, __________________________________________________________________
patronymic, citizenship) Відомості про інших відповідальних за порушення осіб: /Data
regarding other persons who responsible for violation: __________________________________________________________________
(прізвища, імена та по батькові, громадянство /name, surname, __________________________________________________________________
patronymic, citizenship)
Виявлені порушення /Characteristics of the violation ____________ __________________________________________________________________
що є порушенням статей _________________ Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" /is the violation of
the articles _____________ of the Law On Environmental Protection
in the Ukraine
та статей _____________ міжнародних конвенцій та угод /and of
international conventions and agreements _________________________ __________________________________________________________________
(назва конвенції/name of the convention)
Підпис особи, яка склала протокол /Signature of the person who
vade the protocol ________________________________________________
Підпис осіб, які підтверджують обставини порушення або були
присутні:/Persons who confirm the fact of violation: __________________________________________________________________
( посади, прізвища, імена та по батькові/signatures, name, __________________________________________________________________
surname, patronymic, post)
Пояснення капітана судна, іншого плавучого засобу, командира
корабля (осіб, що виконують їх обов'язки), судновласника та інших
відповідальних осіб судна:/Explanation of the Master of the ship
or vessel (acting), owner of the floating craft or the other
responsible officers of the ship:_________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис капітана судна, іншого плавучого засобу, командира корабля
(осіб, що виконують їх обов'язки), судновласника, інших
відповідальних осіб/Master of the ship or vessel (acting), owner
of the floating craft, other responsible persones (signatures) ___ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Печатка судна, корабля, іншого плавучого засобу /seal of the ship,
vessel or floating craft Справу про притягнення до
адміністративної відповідальності буде розглянуто у /Case on
instituting administrative liability will be considered by __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(Державна екологічна інспекція або назва спеціального підрозділу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України/State ecological inspection or name of the special
departments of Ministry of environmental protection of Ukraine) __________________________________________________________________
Права та обов'язки особи, яка притягується до адміністративної
відповідальності, будуть роз'яснені у процесі вказаного розгляду
/Rights and duties of a person being drawn to administrative
liability are to be carrified during indicated investigation
Протокол складено у /Protocol made in ________ примірниках /copies
Копію одержав /Copy of the protocol received by __________________
(капітан судна, __________________________________________________________________
іншого плавучого засобу, командир корабля, судновласник /Master of __________________________________________________________________
the ship or vessel (acting), owner of the floating craft
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }
Додаток N 2
до Положення про порядок обчислення
розміру відшкодування та сплати
збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та
інших плавучих засобів територіальних
і внутрішніх морських вод України
Такси*
для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних
підприємствами, установами, організаціями і громадянами
України, іноземними юридичними особами та громадянами
внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих
засобів територіальних і внутрішніх морських вод України
—————————————————— * Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня
1995 року N 484. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Забруднюючі речовини, скинуті |Одиниця |Розмір відшкодування | |у водне середовище |виміру |збитків за одиницю | | | |виміру (у доларах США) | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Солі важких металів кг-екв. 12936
Нафта та нафтопродукти кг 329
Органічні речовини кг 270
Завислі речовини кг 132
Пестициди кг 430
Детергенти кг 381
Шкідливі речовини, залежно
від категорії токсичності
(згідно з Міжнародною
Конвенцією щодо запобігання
забрудненню із суден 1973 року
з поправками 1978 року)
(MARPOL - 73/78)
A кг 1522
B кг 286
C та Д кг 54
Господарсько-фекальні стічні
води куб.м 140
Сміття кг 100

Додаток N 3
до Положення про порядок обчислення
розміру відшкодування та сплати
збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та
інших плавучих засобів територіальних
і внутрішніх морських вод України
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Ministry of environmental protection of Ukraine
__________________________________________________________________
(Державна екологічна інспекція або назва спеціального
підрозділу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України та його реквізити/ __________________________________________________________________
State ecological inspection or name of the special departments
of Ministry of environmental protection of Ukraine
and its properties) __________________________________________________________________
(найменування судновласника/ __________________________________________________________________
indicate the owner of the ship or other floating craft) Сума претензії/Sum of the claim __________________________________
"_____" ______________ 199 р. /Date
Претензія /Claim Дата і час забруднення / Date, time of pollution _________________
Судно, корабель, інший плавучий засіб, що Вам належить/ Owned by
you _____________________________________________________ (назва,
порт приписки/name of the ship, vessel or floating __________________________________________________________________
crafr, port of registry) перебуваючи/while being in _______________________________________
забруднило (забруднив)/has polluted ____________________________ __________________________________________________________________
обставини забруднення/kind and circumstances of pollution __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Законом України "Про охорону навколишнього природного
середовища" (статті 20, 72) органам Мінприроди надано право
пред'являти позови про відшкодування збитків, заподіяних державі
внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та
нераціонального використання природних ресурсів. Збитки, обчислені
згідно з таксами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 3 липня 1995 року N 484 "Про затвердження такс для
обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України"/In accordance
with the Law of the Ukraine "On Protection of the Environment"
art.20, 72, the bodies of the Ministry for Environmental
Protection and Nuclear Safety have been given right to claim
damage resalting from environmental pollution and improper
management of natural resources. The damage calculated according
to the fixed prices which were ratificated by the Decree N 484 of
the Ukrainian Cabinet of Ministers on 3rd July, 1995
На підставі викладеного/to resume above-mentioned __________________________________________________________________
(Державна екологічна інспекція або назва спеціального підрозділу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України/State ecological inspection or name of the special
departments of Ministry of environmental protection of Ukraine) __________________________________________________________________
пропонує відшкодувати заподіяні збитки /we suggest you to
compensate for the damage to environment
в сумі/total sum _________________________________________________
(прописом/in words) Суму збитків, заподіяних державі, у доларах США або еквівалент
цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті чи у валюті України
за офіційним валютним курсом пропонуємо внести на розрахунковий
рахунок N/The incurred damages are to be paid (in dollars USA or
in respective currency equivalent, or in the currency of the
Ukraine by the official course) to the current account N _________ __________________________________________________________________
(банківські реквізити/bank properties) В разі відмови від добровільного відшкодування збитків судно,
корабель, інший плавучий засіб буде затримано в порту знаходження
/If you refuse to compensate for the damage, then the ship, vessel
or floating craft whould be detained at the port of stay.
Додаток на:/Enclosures in: _______________________ аркушах /sheets
1. Протокол за фактом порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища України/Protocol on the fact
of ciolation of environmental legislation of the Ukraine.
2. Результати аналізів/Results of the analyses.
3. Обчислення збитків/calculation of damage.
4.
і т.ін./ets
Начальник Державної екологічної інспекції або спеціального
підрозділу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України (його заступник)/The Head of the State
ecological inspection or of the special departments of Ministry of
environmental protection of Ukraine (the Deputy) _________________ __________________________________________________________________
(підпис, адреса / signature, adress) печатка Державної екологічної інспекції або спеціального
підрозділу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України / seal of the State ecological inspection or of
the special departments of Ministry of environmental protection of
Ukraine
Претензію отримав / The Claim received by ________________________ __________________________________________________________________
(капітан судна, іншого плавучого засобу, командир корабля, __________________________________________________________________
судновласник, морський агент / Master of the ship or vessel, __________________________________________________________________
sea-agent, owner of the floating craft, (прізвище, ім'я та __________________________________________________________________
по батькові, підпис, дата/name, surname, patronymic, signature, __________________________________________________________________
date)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }

Додаток N 4
до Положення про порядок обчислення
розміру відшкодування та сплати
збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та
інших плавучих засобів територіальних
і внутрішніх морських вод України
Припис
про затримання судна, корабля, іншого плавучого
засобу, в зв'язку з несплатою штрафів чи претензій
за порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища та забруднення морських вод
Капітану ____________________________________________________
(назва морського порту) "______" ____________ 199 р.
(дана вручення припису)
Судно, корабель, інший плавучий засіб _______________________ __________________________________________________________________
(тип, назва, судновласник, порт приписки) дата і час _______________________________________________________
забруднило (забруднив) ___________________________________________
вказати місце забруднення ________________________________________
чим нанесено збитки державі на суму, _____________________________
(вказати прописом) __________________________________________________________________
яка обчислена за таксами, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 3 липня 1995 року N 484 "Про затвердження
такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних
внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України".
Забруднення є порушенням ст. _________ Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища". Керуючись ст.91 "Кодексу торговельного мореплавства України",
приписую:
Затримати судно, корабель, інший плавучий засіб _____________ __________________________________________________________________
(назва) в зв'язку з пред'явленням претензії на суму ______________________
(вказати суму прописом)
та неподанням гарантії про відшкодування збитків Державній
екологічній інспекції або спеціальному підрозділу Мінприроди
Додаток: 1. Протокол за фактом порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища України. 2. Обчислення збитків. 3. 4. і т.ін. Начальник Державної екологічної інспекції або спеціального
підрозділу Мінприроди ____________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я по батькові, адреса, телефон, факс) Підпис ___________________ М.П.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 116 від 26.10.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 грудня 1995 р.
за N 478/1014
Затверджено
наказом Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки
України
від 26 жовтня 1995 року N 116
( z0477-95 )

Положення
про порядок обчислення розміру відшкодування та
сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення
із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002
Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища
N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 3 липня 1995 року N 484 ( 484-95-п ) "Про
затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків,
заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших
плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України"
та нормативних актів: - Закону України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ); - Водного кодексу України ( 213/95-ВР ), введеного в дію
Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року
N 214/95-ВР; - Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ),
введеного в дію Постановою Верховної Ради України від 9 грудня
1994 року ( 277/94-ВР ); - Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню із суден
1973 року ( 896_009 ) з поправками 1978 року (MARPOL 73/78)
(надалі Конвенції); - Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року
N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"; - Положення про Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02.11.2006 N 1524 ( 1524-2006-п ); { Абзац сьомий
пункту 1.1 глави 1 в редакції Наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 } - Положення про Державну екологічну інспекцію, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 N 1520
( 1520-2001-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16.06.2004 N 770) ( 770-2004-п ); { Абзац восьмий пункту 1.1
глави 1 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 } - Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну
інспекцію, затвердженого наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 526
( z0038-07 ), зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за N 38/13305;
{ Пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 358
( z0715-09 ) від 06.07.2009 } - Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського
моря, затвердженого наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 527
( z0039-07 ), зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за N 39/13306;
{ Пункт 1.1 глави 1 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 358
( z0715-09 ) від 06.07.2009 } - Положення про Державну екологічну інспекцію з охорони
довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, затвердженого
наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 528 ( z0040-07 ),
зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за N 40/13307; { Пункт 1.1
глави 1 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 358
( z0715-09 ) від 06.07.2009 } - Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна
екологічна інспекція Азовського моря, Державна екологічна
інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря є спеціальними підрозділами Мінприроди; { Пункт 1.1 глави 1
доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 } - Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків,
заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону
та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України від 18 травня 1995 року N 37 ( z0162-95 )
та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 1 червня
1995 року N 162/698 (надалі - Методики); - Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля,
затвердженого наказом Мінекоресурсів України від 27.02.2002 N 88
( z0276-02 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
20.03.2002 за N 276/6564. { Абзац чотирнадцятий пункту 1.1 глави 1
в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }
1.2. Положення застосовується для обчислення розмірів
відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із
будь-яких суден, кораблів та інших плавучих засобів.
1.3. Факти скиду забруднюючих речовин встановлюються
державними інспекторами України з охорони навколишнього природного
середовища відповідних територій Державної екологічної інспекції
або спеціальних підрозділів Мінприроди, посадовими особами, інших
спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади в
галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і
їх органів на місцях та громадськими інспекторами з охорони
довкілля. { Абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінекоресурсів N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 358
( z0715-09 ) від 06.07.2009 } За фактом скиду на основі результатів державного та
громадського контролю, спеціальних досліджень та візуальних
спостережень складається протокол про порушення законодавства про
охорону навколишнього природного середовища України (надалі -
Протокол, додаток N 1 до цього Положення). Протокол підписується капітаном судна, іншого плавучого
засобу, командиром корабля (або особою, що виконує їх обов'язки),
судновласником, а їх підписи засвідчуються судновою печаткою
(печаткою корабля, іншого плавучого засобу). Відмова від підпису фіксується у Протоколі.

{ Абзац п'ятий пункту 1.3 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }

Бланки Протоколів є документами суворої звітності.
1.4. Розмір відшкодування збитків обчислюється Державною
екологічною інспекцією та/або спеціальними підрозділами Мінприроди
на основі Протоколу та інших матеріалів, що підтверджують факт
забруднення, не пізніше п'яти діб з дня виявлення забруднення -
для українських судновласників, і однієї доби - для іноземних. { Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }
1.5. Віднесення забруднюючих речовин до категорій токсичності
(категорії забруднювачів) (А, В, С, D) проводиться відповідно до
Конвенції (Правило 3 та Доповнення II додатку II Правил
запобігання забрудненню шкідливими рідкими речовинами, які
перевозяться наливом). 1.6. Обчислення розміру відшкодування збитків не проводиться
у випадках, якщо доведено, що забруднення сталося внаслідок дії
непереборних сил, воєнних дій і таке інше, відповідно до ст.305
Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ).
2. Розрахунок кількості скинутих у водне
середовище забруднюючих речовин
2.1. Кількість скинутих у водне середовище забруднюючих
речовин розраховується на підставі перевірки суднових документів з
урахуванням норм природного зменшення вантажу при перевезенні. 2.2. Кількість солей важких металів, органічних та завислих
речовин, пестицидів, детергентів, шкідливих речовин визначається
на підставі даних обстеження судна, корабля, іншого плавучого
засобу, їх вантажів, аналізу записів у суднових документах,
візуальних спостережень, а в окремих випадках - лабораторних
досліджень. У разі скиду цих забруднюючих речовин в суміші з водою їх
кількість визначається виходячи з концентрації та об'єму скинутої
суміші. 2.3. До нафти та нафтопродуктів, скинутих у водне середовище,
відноситься нафта у будь-якому вигляді, зокрема сира нафта, рідке
паливо, осади, що вміщують нафту, нафтові залишки та суміші, що
вміщують нафту, відповідно до визначення, встановленого у
Конвенції (Правило I та Доповнення I додатку I Правил запобігання
забрудненню нафтою). Кількість нафти та нафтопродуктів, скинутих у водне
середовище, визначається на основі обстеження судна, перевірки
записів у суднових чи машинних журналах та журналах реєстрації
заходів щодо запобігання забрудненню моря. При відсутності даних
про кількість скинутої нафти (нафтопродуктів) її маса визначається
за п.5.1.6. формулою (3) Методики, а кількість нафти, що потрапила
на сніжно-льодову поверхню, - інструментальним методом, згідно з
п.5.1.7. Методики. 2.4. До господарсько-фекальних стічних вод відносяться стоки
і інші відходи з усіх типів туалетів, піссуарів, унітазів, із
медичних приміщень і приміщень, в яких утримуються тварини,
відповідно до визначення, встановленого у Конвенції (підпункт 3
Правило I додатку IV Правил запобігання забрудненню стічними
водами із суден). Об'єм їх скидів визначається на підставі даних обстеження
судна, корабля, іншого плавучого засобу, аналітично-лабораторних
досліджень, аерофотозйомки та аналізу записів в суднових
документах, перевірки документів про здавання цих вод в портах та
за п.5.1.5. Методики. 2.5. До сміття, скинутого у водне середовище, відносяться всі
види продовольчих, побутових і експлуатаційних відходів (за
виключенням свіжої риби та її залишків), що утворюються в процесі
нормальної експлуатації судна, відповідно до визначення,
встановленого у Конвенції (Правило 1 додатку V Правил запобігання
забрудненню сміттям із суден). Визначення кількості скинутого сміття проводиться на основі
обстеження судна, корабля, іншого плавучого засобу, перевірки
суднових документів про здавання його в портах, візуального
спостереження або згідно з п.5.2.6. Методики. 2.6. Якщо шкода від забруднення спричинена витоками або
скидами забруднюючих речовин з кількох суден, кораблів, інших
плавучих засобів і неможливо визначити кількість стічних вод або
забруднюючих речовин, скинутих кожним з них, ця кількість ділиться
пропорційно водотоннажності з урахуванням обстеження вантажів та
забруднюючих речовин, які спричинили забруднення.
3. Обчислення розміру відшкодування
3.1. Обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних
внаслідок забруднення із суден, кораблів, інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод, проводиться в доларах
США на підставі кількості забруднюючих речовин, скинутих у водне
середовище, визначеної згідно з Розділом 2 цього Положення та
такс, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
3 липня 1995 року N 484 ( 484-95-п ) "Про затвердження такс для
обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України" (додаток N 2 до
цього Положення). 3.2. У разі одночасного скиду у водне середовище декількох
забруднюючих речовин загальний розмір відшкодування збитків
обчислюється як сума збитків від кожної забруднюючої речовини. 3.3. Після обчислення розміру відшкодування збитків
державними інспекторами України з охорони навколишнього природного
середовища відповідних територій Державної екологічної інспекції
або спеціальних підрозділів Мінприроди оформлюється Претензія
(додаток N 3 до цього Положення). { Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }

4. Порядок сплати збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та інших плавучих
засобів і об'єктів територіальних та внутрішніх
морських вод
4.1. Суми збитків сплачуються: - українськими судновласниками, судна яких плавають під
прапором України, - у валюті України за офіційним курсом
Національного банку України на день сплати; - іноземними судновласниками, а також українськими
судновласниками, судна яких працюють за фрахтом під прапором
іноземних країн, - у доларах США або еквіваленті цієї суми в іншій
вільно конвертованій валюті чи у валюті України за офіційним
валютним курсом Національного банку України на день сплати. 4.2. Іноземними судновласниками розрахунки проводяться в
безготівковій іноземній валюті через кореспондентські рахунки
уповноважених банків України (банків, які мають генеральні
ліцензії на здійснення валютних операцій). 4.3. Банківські реквізити (назва, адреса, номери рахунків)
куди повинна бути сплачена сума відшкодування збитків, надаються
судновласнику державними інспекторами України з охорони
навколишнього природного середовища відповідних територій
Державної екологічної інспекції або спеціальних підрозділів
Мінприроди, яка пред'являє претензійні документи. { Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }
4.4. У разі відмови від добровільного відшкодування збитків
Державна екологічна інспекція або спеціальний підрозділ Мінприроди
оформляє і передає до суду позови в установленому порядку для
стягнення їх сум. { Пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }
4.5. З метою запобігання затримки судна, корабля, іншого
плавучого засобу Державна екологічна інспекція або спеціальний
підрозділ Мінприроди вживають заходів до отримання гарантії про
сплату збитків. { Абзац перший пункту 4.5 глави 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 } Гарантією відшкодування збитків може бути тільки банківська
гарантія про сплату вказаної в претензійних документах суми
збитків від судновласника або агентської організації (морського
агента), що представляє інтереси судновласників, відповідно до
ст.117 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ).
( Пункт 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002 ) 4.6. У випадку неподання фізичною чи юридичною особою
гарантії Державна екологічна інспекція або спеціальний підрозділ
Мінприроди вживають заходи до затримання судна, корабля, іншого
плавучого засобу; капітану порта, в якому знаходиться судно,
корабель або інший плавучий засіб, надсилається Припис (додаток N
4 до цього Положення) про його затримку і копія в Мінекоресурсів
України. { Пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }
4.7. Державна екологічна інспекція, спеціальний підрозділ
Мінприроди ведуть облік сум пред'явлених та сплачених претензій і
позовів та включають їх до звітів, форми і терміни яких
затверджують органи державної статистики. { Пункт 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 358
( z0715-09 ) від 06.07.2009 }
{ У додатках до Положення по всьому тексту слова українською та
англійською мовами "назва територіального природоохоронного
органу" та "name of the territorial environmental body",
"Начальник територіального природоохоронного органу" та "The
Head of the territorial environmental body", "Печатка
територіального природоохоронного органу" та "seal of the
territorial environmental body" замінено відповідно словами
українською та англійською мовами "Державна екологічна
інспекція або назва спеціального підрозділу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України" та
"State ecological inspection or name of the special
departments of Ministry of environmental protection of
Ukraine", "Начальник Державної екологічної інспекції або
спеціального підрозділу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України" та "The Head of the State
ecological inspection or of the special departments of
Ministry of environmental protection of Ukraine", "печатка
Державної екологічної інспекції або спеціального підрозділу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України" та "seal of the State ecological inspection or of
the special departments of Ministry of environmental
protection of Ukraine" відповідно згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }

Додаток N 1
до Положення про порядок обчислення
розміру відшкодування та сплати
збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та
інших плавучих засобів територіальних
і внутрішніх морських вод України
__________________________________________________________________
(назва міністерства, відомства, громадського природоохоронного __________________________________________________________________
формування /name of the ministry, department or public __________________________________________________________________
environmental organization) __________________________________________________________________
(Державна екологічна інспекція або назва спеціального підрозділу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України __________________________________________________________________
(громадського природоохоронного формування) та його реквізити
/State ecological __________________________________________________________________
inspection or name of the special departments of Ministry of __________________________________________________________________
environmental protection of Ukraine __________________________________________________________________
or public environmental organization and its properties)
Протокол/Protokol
За фактом порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища України
on the fact of violation of environmental
legislation of the Ukraine
"_____" ______________ 199 р./ Date Місце складання протоколу /place where the protokol is drawn up __________________________________________________________________
Ким складено протокол /who draw up the protokol __________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада інспектора /name, surname,
patronymic, post of the inspector)
Судно, корабель, інший плавучий засіб, на якому вчинено порушення
/Who made the violation __________________________________________________________________
(назва, місткість, судновласник, порт приписки /name of the ship, __________________________________________________________________
vessel or floating craft, its capacity, shipowner, port of __________________________________________________________________
registry) Відомості про капітана судна, іншого плавучого засобу, командира
корабля, на якому вчинено порушення /Data regarding Master of the
ship-polluter, owner of the floating craft __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, громадянство /name, surname, __________________________________________________________________
patronymic, citizenship) Відомості про інших відповідальних за порушення осіб: /Data
regarding other persons who responsible for violation: __________________________________________________________________
(прізвища, імена та по батькові, громадянство /name, surname, __________________________________________________________________
patronymic, citizenship)
Виявлені порушення /Characteristics of the violation ____________ __________________________________________________________________
що є порушенням статей _________________ Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" /is the violation of
the articles _____________ of the Law On Environmental Protection
in the Ukraine
та статей _____________ міжнародних конвенцій та угод /and of
international conventions and agreements _________________________ __________________________________________________________________
(назва конвенції/name of the convention)
Підпис особи, яка склала протокол /Signature of the person who
vade the protocol ________________________________________________
Підпис осіб, які підтверджують обставини порушення або були
присутні:/Persons who confirm the fact of violation: __________________________________________________________________
( посади, прізвища, імена та по батькові/signatures, name, __________________________________________________________________
surname, patronymic, post)
Пояснення капітана судна, іншого плавучого засобу, командира
корабля (осіб, що виконують їх обов'язки), судновласника та інших
відповідальних осіб судна:/Explanation of the Master of the ship
or vessel (acting), owner of the floating craft or the other
responsible officers of the ship:_________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис капітана судна, іншого плавучого засобу, командира корабля
(осіб, що виконують їх обов'язки), судновласника, інших
відповідальних осіб/Master of the ship or vessel (acting), owner
of the floating craft, other responsible persones (signatures) ___ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Печатка судна, корабля, іншого плавучого засобу /seal of the ship,
vessel or floating craft Справу про притягнення до
адміністративної відповідальності буде розглянуто у /Case on
instituting administrative liability will be considered by __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(Державна екологічна інспекція або назва спеціального підрозділу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України/State ecological inspection or name of the special
departments of Ministry of environmental protection of Ukraine) __________________________________________________________________
Права та обов'язки особи, яка притягується до адміністративної
відповідальності, будуть роз'яснені у процесі вказаного розгляду
/Rights and duties of a person being drawn to administrative
liability are to be carrified during indicated investigation
Протокол складено у /Protocol made in ________ примірниках /copies
Копію одержав /Copy of the protocol received by __________________
(капітан судна, __________________________________________________________________
іншого плавучого засобу, командир корабля, судновласник /Master of __________________________________________________________________
the ship or vessel (acting), owner of the floating craft
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 358 ( z0715-09 ) від
06.07.2009 }
Додаток N 2
до Положення про порядок обчислення
розміру відшкодування та сплати
збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та
інших плавучих засобів територіальних
і внутрішніх морських вод України
Такси*
для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних
підприємствами, установами, організаціями і громадянами
України, іноземними юридичними особами та громадянами
внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих
засобів територіальних і внутрішніх морських вод України
—————————————————— * Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня
1995 року N 484. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Забруднюючі речовини, скинуті |Одиниця |Розмір відшкодування | |у водне середовище |виміру |збитків за одиницю | | | |виміру (у доларах США) | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Солі важких металів кг-екв. 12936
Нафта та нафтопродукти кг 329
Органічні речовини кг 270
Завислі речовини кг 132
Пестициди кг 430
Детергенти кг 381
Шкідливі речовини, залежно
від категорії токсичності
(згідно з Міжнародною
Конвенцією щодо запобігання
забрудненню із суден 1973 року
з поправками 1978 року)
(MARPOL - 73/78)
A кг 1522
B кг 286
C та Д кг 54
Господарсько-фекальні стічні
води куб.м 140
Сміття кг 100

Додаток N 3
до Положення про порядок обчислення
розміру відшкодування та сплати
збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та
інших плавучих засобів територіальних
і внутрішніх морських вод України
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Ministry of environmental protection of Ukraine
__________________________________________________________________
(Державна екологічна інспекція або назва спеціального
підрозділу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України та його реквізити/ __________________________________________________________________
State ecological inspection or name of the special departments
of Ministry of environmental protection of Ukraine
and its properties) __________________________________________________________________
(найменування судновласника/ __________________________________________________________________
indicate the owner of the ship or other floating craft) Сума претензії/Sum of the claim __________________________________
"_____" ______________ 199 р. /Date
Претензія /Claim Дата і час забруднення / Date, time of pollution _________________
Судно, корабель, інший плавучий засіб, що Вам належить/ Owned by
you _____________________________________________________ (назва,
порт приписки/name of the ship, vessel or floating __________________________________________________________________
crafr, port of registry) перебуваючи/while being in _______________________________________
забруднило (забруднив)/has polluted ____________________________ __________________________________________________________________
обставини забруднення/kind and circumstances of pollution __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Законом України "Про охорону навколишнього природного
середовища" (статті 20, 72) органам Мінприроди надано право
пред'являти позови про відшкодування збитків, заподіяних державі
внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та
нераціонального використання природних ресурсів. Збитки, обчислені
згідно з таксами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 3 липня 1995 року N 484 "Про затвердження такс для
обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України"/In accordance
with the Law of the Ukraine "On Protection of the Environment"
art.20, 72, the bodies of the Ministry for Environmental
Protection and Nuclear Safety have been given right to claim
damage resalting from environmental pollution and improper
management of natural resources. The damage calculated according
to the fixed prices which were ratificated by the Decree N 484 of
the Ukrainian Cabinet of Ministers on 3rd July, 1995
На підставі викладеного/to resume above-mentioned __________________________________________________________________
(Державна екологічна інспекція або назва спеціального підрозділу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України/State ecological inspection or name of the special
departments of Ministry of environmental protection of Ukraine) __________________________________________________________________
пропонує відшкодувати заподіяні збитки /we suggest you to
compensate for the damage to environment
в сумі/total sum _________________________________________________
(прописом/in words) Суму збитків, заподіяних державі, у доларах США або еквівалент
цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті чи у валюті України
за офіційним валютним курсом пропонуємо внести на розрахунковий
рахунок N/The incurred damages are to be paid (in dollars USA or
in respective currency equivalent, or in the currency of the
Ukraine by the official course) to the current account N _________ __________________________________________________________________
(банківські реквізити/bank properties) В разі відмови від добровільного відшкодування збитків судно,
корабель, інший плавучий засіб буде затримано в порту знаходження
/If you refuse to compensate for the damage, then the ship, vessel
or floating craft whould be detained at the port of stay.
Додаток на:/Enclosures in: _______________________ аркушах /sheets
1. Протокол за фактом порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища України/Protocol on the fact
of ciolation of environmental legislation of the Ukraine.
2. Результати аналізів/Results of the analyses.
3. Обчислення збитків/calculation of damage.
4.
і т.ін./ets
Начальник Державної екологічної інспекції або спеціального
підрозділу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України (його заступник)/The Head of the State
ecological inspection or of the special departments of Ministry of
environmental protection of Ukraine (the Deputy) _________________ __________________________________________________________________
(підпис, адреса / signature, adress) печатка Державної екологічної інспекції або спеціального
підрозділу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України / seal of the State ecological inspection or of
the special departments of Ministry of environmental protection of
Ukraine
Претензію отримав / The Claim received by ________________________ __________________________________________________________________
(капітан судна, іншого плавучого засобу, командир корабля, __________________________________________________________________
судновласник, морський агент / Master of the ship or vessel, __________________________________________________________________
sea-agent, owner of the floating craft, (прізвище, ім'я та __________________________________________________________________
по батькові, підпис, дата/name, surname, patronymic, signature, __________________________________________________________________
date)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }

Додаток N 4
до Положення про порядок обчислення
розміру відшкодування та сплати
збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та
інших плавучих засобів територіальних
і внутрішніх морських вод України
Припис
про затримання судна, корабля, іншого плавучого
засобу, в зв'язку з несплатою штрафів чи претензій
за порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища та забруднення морських вод
Капітану ____________________________________________________
(назва морського порту) "______" ____________ 199 р.
(дана вручення припису)
Судно, корабель, інший плавучий засіб _______________________ __________________________________________________________________
(тип, назва, судновласник, порт приписки) дата і час _______________________________________________________
забруднило (забруднив) ___________________________________________
вказати місце забруднення ________________________________________
чим нанесено збитки державі на суму, _____________________________
(вказати прописом) __________________________________________________________________
яка обчислена за таксами, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 3 липня 1995 року N 484 "Про затвердження
такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних
внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України".
Забруднення є порушенням ст. _________ Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища". Керуючись ст.91 "Кодексу торговельного мореплавства України",
приписую:
Затримати судно, корабель, інший плавучий засіб _____________ __________________________________________________________________
(назва) в зв'язку з пред'явленням претензії на суму ______________________
(вказати суму прописом)
та неподанням гарантії про відшкодування збитків Державній
екологічній інспекції або спеціальному підрозділу Мінприроди
Додаток: 1. Протокол за фактом порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища України. 2. Обчислення збитків. 3. 4. і т.ін. Начальник Державної екологічної інспекції або спеціального
підрозділу Мінприроди ____________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я по батькові, адреса, телефон, факс) Підпис ___________________ М.П.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 358 ( z0715-09 ) від 06.07.2009 }