1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

22 березня - Всесвітній день води (Всесвітній день охорони водних ресурсів)

 

Вода - є основою життя на землі. Воді належить найважливіша роль у виникненні життя, у формуванні фізичного, хімічного середовища, клімату і  погоди на нашій планеті. Водними ресурсами покрито 70,9 % території поверхні.

Нестача води може стати однією з найгостріших проблем людства в найближчі десятиліття.

Для вирішення глобальної проблеми нестачі питної води на планеті та збереження водних ресурсів, Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію 47/193 від 22 лютого 1993 року, оголосивши 22 березня Всесвітнім днем водних ресурсів. Згідно з рекомендаціями Конференції ООН з охорони навколишнього середовища і розвитку цей день почали відзначати з 1993 року. Починаючи з 2000 року, кожний Всесвітній  день води присвячується певній темі.

У резолюції Генеральної Асамблеї ООН державам запропоновано проводити в цей день заходи, присвячені збереженню і освоєнню водних ресурсів. Так, починаючи з 2000 року, кожний Всесвітній  день води присвячується певній темі.

Основними цілями проведення Всесвітнього дня водних ресурсів є - сприяння прийняттю відповідних заходів щодо вирішення проблеми забезпечення населення питною водою, інформування суспільства про важливість охорони і збереження ресурсів прісної води і водних ресурсів в цілому, а також залучення до святкування Всесвітнього дня водних ресурсів уряди, міжнародні агентства, неурядові організації і приватний сектор.

3 березня 2005 року було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на  2006-2020 роки». 

Метою Програми є :

  • покращання  забезпечення  населення  України  питною  водою  нормативної  якості  в  межах науково обґрунтованих  нормативів (норм) питного водопостачання;
  • реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної  мережі;
  • підвищення  ефективності  та  надійності її  функціонування;
  • поліпшення  на  цій  основі  стану  здоров'я  населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в Україні;
  • відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Кожен з нас повинен дбайливо ставитись до природи, раціонально використовувати водні ресурси.  Адже вода - життя, а чиста вода - це основа здоров'я. 

 

 

 2018-03-22